ทำไมสีรองพื้นปูนเก่า ถึงไม่สามารถทาปูนใหม่ ได้

เมื่อเรานั้นซื้อบ้านมาแล้ว พอเรานั้นอยู่ไปนานๆ ก็อาจจะขยับขยายนั้นเอง บางคนนั้นต้องการที่จะทาสีใหม่ ทำไมสีรองพื้นปูนเก่า ถึงไม่สามารถทาปูนใหม่ ได้ บางท่านนั้นก็อยากที่จะต่อเติม แต่สีที่เรานั้นใช้ ถ้าเกิดเป็นงานเก่าและสร้างใหม่นั้น การใช้สีรองพื้นปูนเก่านั้น ทาปูนใหม่ได้ไหมนั้นเอง

สีรองพื้นปูนเก่า สามารถทาปูนใหม่ได้ไหม
ถ้าเกิดเรานั้นอยู่ไปนานๆ เรานั้นก็อาจจะอยากที่ขยายบ้านของเรานั้นให้ใหญ่นั้นเอง โดยที่การที่เรานั้นสามารถก่ออิฐ ฉาบปูนใหม่ขึ้นมานั้นเอง สีรองพื้นปูนเก่า ทาปูนใหม่ได้ไหม

แต่ว่าไหนก็สร้างเพิ่มเติมแล้ว เรานั้นก็อยากที่จะทาสีบ้านเดิมนั้นด้วย แต่บ้านเดิมของเรานั้นก็คือสีเก่านั้นเอง เพราะฉะนั้นในขั้นตอนสำหรับการทาสีนัน้ ก็ควรที่จะใช้สีรองพื้นปูนเก่านั้นเอง

เรานั้นสามารถใช้สีรองพื้นปูนเก่า ทาปูนใหม่ได้ไหม

เหตุผลหลักๆ ที่เรานั้นต้องใช้สีรองพื้นปูนใหม่ สำหรับงานใหม่ก็คือ


1.ปูนใหม่ของเรานั้นอาจจะมีค่าความด่างที่สูงมาก จึงต้องใช้สีรองพื้นปูนใหม่ช่วยในเรื่องของการบล็อคคราบด่างนั้นเอง

2.ปูนใหม่ของเรานัน้จะมีรูพรุนและการดูดซึมค่อนข้างสูงมาก การทาสีรองพื้นปูนใหม่ที่มีเนื้อเยอะนั้น อาจจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมสีทับหน้าได้นั้นเอง

ดังนั้นจึงไม่แนะนำ สำหรับทาสีรองพื้นปูนเก่า บนพื้นปูนใหม่นั้นเอง