วิธีการทาสีรองพื้น แบบง่าย ด้วยตัวเราเอง

ช่วงนี้หลายคนนั้นอาจจะ WFH บางที่อาจจะเบื่อห้องของตัวเองนั้นเอง ถ้าเกิดเรานั้นอยากที่จะทาสีห้องใหม่นั้น วิธีการทาสีรองพื้น แบบง่าย ด้วยตัวเราเอง แต่สำหรับฝ้าท้องพื้นนั้น ไม่รู้จะทาแบบไหนดี วันนี้ผมนั้นเลยอยากที่จะมาแนะนำกันนั้นเอง

ทาสีฝ้าท้องพื้น แบบง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง
ลักษณะของฝ้าท้องพื้นเดิมนั้น ถ้าเกิดเป็นเวลานานแล้ว สีเก่านั้นอาจจะหลุดล่อน ดูไม่สวยงามนัน้เอง แล้วการทาสีใหม่นั้น อาจจะง่ายเหมือนกับผนังของห้องเรานั้นไหม

ขั้นตอนการทาสีฝ้า ท้องพื้น ง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง มีขั้นตอนดังนี้
1.ให้เรานั้นใช้เกรียงขูดแซะสีเดิมนั้นที่หลุดล่อน เสื่อมสภาพ ออกให้หมดก่อน นั้นเอง

2.ให้เรานั้นทาสีรองพื้นปูนเก่าจำนวน 1 รอบ โดยที่สีรองพื้นที่แนะนำนั้น อยากให้เรานั้นใช้เป็นสีอนเกประสงค์มากกว่า อาจจะเป็นสีน้ำมัน สีขาว ยึดเกาะดีเยี่ยมนั้นเอง แต่อาจะจมีกลิ่นที่เหม็นมาก ที่เรานั้นไม่ใช่สีรองพื้นปูนเก่าแบบใสๆนั้น เพราะว่าพื้นผิวของเรานั้นอาจจะเรียบมัน การแทรกซึมของสีรองพื้นปูนเก่านั้น อาจจะไม่ดีเท่าที่ควร จึงแนะนำเป็นสีรองพื้นอเนกประสงค์มากกว่านั้นเอง

3.ทาสีทับหน้า อาจจะเป็นสีทาฝ้า โดยเฉพาะ จำนวน 2-3 เที่ยวนั้นเอง แล้วต้องทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมงก่อนนั้นเอง