สำหรับลูกกลิ้งทาสีน้ำมัน จำเป็นไหม

สำหรับงานทาสีนั้นส่วนใหญ่ที่เรานั้นพบเจอกันบ่อยมาก อาจจะเป็นพวกสีน้ำหรือสีน้ำมัน ส่วนอุปกรณ์ที่เรานั้นมักจะเห็นช่างใช้กันนั้น สำหรับลูกกลิ้งทาสีน้ำมัน จำเป็นไหม อาจจะเป็นลูกกลิ้งขนาดใหญ่นั้นเอง ที่ใช้สำหรับกลิ้งสีน้ำบนผนังปูน แต่ถ้าเกิดเป็นประตูเรานั้นอาจจะต้องทาสีน้ำมัน เรานั้นยังจำเป็นต้องใช้ลูกกลิ้งทาสีน้ำมันไหม

ลูกกลิ้งทาสีน้ำมัน จำเป็นไหม
ก่อนอื่นเลยนั้น เรานั้นอาจจะต้องรู้จักลูกกลิ้งกันก่อน โดยที่ตลาดแถวบ้านเรานั้น ถ้าเกิดเรานั้นไปดูตาม ช่องที่ขายอุปกรณ์ในการทาสีนั้น เรานั้นอาจจะเห็นลูกกลิ้ง 2 แบบก็คือ

1.ลูกกลิ้งขนยาว : ลูกกิล้งประเภทนี้นั้น ส่วนใหญ่แล้วนิยมนำมาใช้กับการกลิ้งสีน้ำมากกว่า เพราะว่าสามารถจุ่มสีได้ปริมาณที่เยอะนั้นเอง เวลาที่เรานั้นกลิ้งไปอาจจะได้พื้นที่มาก ไม่ต้องจุ่มบ่อยนัน้เอง แต่เพราะว่าเป็นลูกกลิ้งขนยาวนั้น ฟิล์มสีที่ได้ออกมานั้น ลักษณะอาจจะเหมือนกับเป็นผิวส้มนั้นเอง

2.ลูกกลิ้งขนสั้น : ลูกกลิ้งประเภทนี้นั้น อาจจะมีลักษณะที่ขนนั้นสั้นมาก เวลาที่เรานั้นจุ่มสีลงไป อาจจะได้ปริมาณที่น้อย แต่ข้อดีนั้นก็คือ จะได้ฟิล์มสี ลักษณะที่เรียบและ สวยงามนั้นเอง

แต่ถ้าเกิดเป็นสีน้ำมันนั้น เรานั้นสามารถใช้ลูกกลิ้งทั้ง สอง แบบได้ไหม
สำหรับสีน้ำมันนั้นอาจจะแห้งตัวช้ามาก ถ้าเรานั้นใช้ลูกกลิ้งขนยาว อาจจะได้สีที่หนา สีที่หนานั้นอาจจะย้อยแล้วไม่สวยงามนั้นเอง ดังนั้นการทาสีน้ำมันนั้นจึงนิยมใช้ลูกกลิ้งขนสั้นแทนนั้นเอง