Day: February 27, 2021

ทาสีไม้ ใช้สีอะไร?

หลังจากที่เรารู้กันไปแล้วว่าผนังปูนหรือรั้วเหล็กเราจะใช้สีแบบไหนทาได้บ้าง คราวนี้ถึงคิวของวัสดุประเภทไม้กันบ้างครับว่า จะทาสีไม้ ต้องใช้สีอะไร