Day: January 7, 2022

สีทาไม้ คือสีอะไร?

ผนังบ้านมีทั้งส่วนที่เป็นปูนและไม้ ถ้าอยากทาสีไม้ละเราต้องทำยังไงดี แล้วสีทาไม้ คือสีอะไร? วันนี้ผมจะมาบอกเพื่อนๆให้เองครับ