Day: January 8, 2022

สีทาบ้านภายใน แห้งกี่ชม?

“สีทาบ้านภายใน แห้งกี่ชม?” นี้เป็นคำถามที่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยทาสีบ้านมาก่อนถามกันเข้ามามากมาย วันนี้ทางผมจะมาตอบให้เองครับ