Day: January 9, 2022

สี TOA มีรุ่นไหนบ้าง?

สี TOA มีรุ่นไหนบ้าง? ซึ่งเวลาที่เพื่อนๆไปเดินเลือกซื้อสีก็จะเห็นข้างกระป๋องมีอยู่หลายชื่อเลยทีเดียว วันนี้ไปดูพร้อมๆกันเลยครับ