Day: January 28, 2022

สีน้ำอะคริลิค คือสีอะไร?

เราต้องเคยได้ยินว่ามีสีน้ำทาบ้าน สีน้ำมัน สีทาไม้ สีน้ำอะคริลิค ซึ่งสีน้ำอะคริลิค คือสีอะไร? วันนี้ผมจะมาอธิบายให้เองครับ