Day: April 21, 2022

สีทาเหล็กโพลียูริเทน คือ?

ถ้าพูดถึงงานเหล็กจะต้องนึกถึง สีน้ำมัน จริงๆแล้วสีทาเหล็กมีอีกแบบ คือ สีโพลียูริเทน แล้วสีโพลียูริเทน คือ? ไปดูกันครับ