Day: April 29, 2022

ทาสีหลังคา ใช้สีแบบไหน?

เวลาที่เราต้องการจะทาสีบ้าน เราก็จะทาแค่ผนังปูน แต่ไม่เคยเห็นใครทาสีหลังคา ดังนั้นจึงสงสัยขึ้นมาว่า “ทาสีหลังคา ใช้สีแบบไหน?” ไปดูกันต่อครับ