Day: May 21, 2022

สีทาหลังคา ใช้แบบไหน?

เวลาทาสีบ้าน เราก็จะทาแค่งานผนังปูน ไม่เคยมีใครทาสีหลังคาเลย ดังนั้นจึงสงสัยขึ้นมาว่า “สีทาหลังคา ใช้แบบไหน?” ว่าแล้วก็ไปชมกันต่อเลยครับ