Day: June 14, 2022

กระดาษทราย คืออะไร?

บทความวันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงการทาสีโดยตรง สิ่งที่จะพูดคือ กระดาษทรายนั้นเอง กระดาษทราย คืออะไร? วันนี้ไปดูกันครับ