Day: June 23, 2022

น้ำยาเคลือบใส คือ?

เวลาตกแต่งผนังบ้านด้วยวัสดุอิฐโชว์แนว ผนังปูนเปลือย ช่างก็จะตอบว่าให้ทาด้วยน้ำยาเคลือบใส ว่าแต่ น้ำยาเคลือบใส คือ? วันนี้ไปดูกัน