Day: September 3, 2023

ขั้นตอนการทาสีบ้าน TOA ทำไมเป็นที่นิยมนั้นเอง

ถ้าเกิดเป็นการทาสีบ้านนั้น อาจจะมีหลายคนนั้นคิดถึง TOA นั้นเอง แต่ถ้าเป็นการรีเพ้นท์ทาสีบ้านเก่าเป็นบ้านใหม่นั้น ขั้นตอนการทาสีบ้าน TOA ทำไมเป็นที่นิยมนั้นเอง สีรองพื้นที่คิดถึงก็คงเป็นสีรองพื้นปูนเก่า TOA นั้นเอง สีรองพื้นปูนเก่า TOA ทำไมเรานั้นนิยมใช้สีรองพื้นปูนเก่า ก็คือ สินค้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับขั้นตอนการทาสีบ้านเก่านั้นเอง ขั้นตอนการทาสีบ้านนั้นอาจจะมีอยู่ 3 ขั้นตอนนั้นเอง1.ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว2.ขั้นตอนการทาสีรองพื้น จำนวน 1 รอบ3.ขั้นตอนการทาสีทับหน้า จำนวน 2 รอบ สำหรับการทาสีรองพื้นปูนเก่านั้น อาจจะอยู่ที่ขั้นตอนที่ 2 นั้นเอง ซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะว่าสีรองพื้นปูนเก่านั้นก็เหมือนกับกาวนั้นเอง ท่ช่วยในเรื่องของการประสานพื้นผิวปูนนั้นกับสีทับหน้าให้ยึดเกาะได้ดีกว่าเดิมนั้นเอง โดยที่การทาสีรองพื้นนั้น อาจะจต้องทาจำนวน 1 รอบ แต่ให้เรานั้นทาแบบชุ่มๆ เลย ถ้าเกิดเรานัน้ทาไปแล้วสีไม่สม่ำเสมอกันนั้น อาจะจเป็นกระด่ำกระด่างนัน้เอง ให้เรานั้นทาเพิ่มอีก 1 รอบ เพราะว่าการดูดซึมพื้นผิวนั้นอาจจะไม่สม่ำเสมอกันแน่นอน ทำไมสีรองพื้น TOA เป็นที่ นิยม สี TOA […]