Day: April 13, 2024

เหตุผลที่ดี ที่ไม่ควรเอาสีรองพื้นปูนเก่า มาทาบ้านใหม่

ถ้าเกิดเรานั้นต้องการที่จะขยับขยาย บ้านใหม่นั้น บางคนนั้นก็อยากที่จะทาสีใหม่ บางท่านนั้นก็อยากที่จะต่อเติมนั้นเอง เหตุผลที่ดี ที่ไม่ควรเอาสีรองพื้นปูนเก่า มาทาบ้านใหม่ แต่สีที่เรานั้นใช้ อาจจะเป็นทั้งงานเก่าและสร้างใหม่นั้นเอง สำหรับการใช้ สีรองพื้นปูนเก่า สามารถทาปูนใหม่ได้ไหมนั้นเอง สีรองพื้นปูนเก่า ทาปูนใหม่ได้ไหมถ้าเกิดเรานั้นอยู่ไปนานๆ เลย พอเรานั้นได้เก็บเงินแล้ว อาจจะอยากได้บ้านที่หลังใหม่กว่าเดิม โดยที่เรานั้นสามารถก่ออิฐ ฉาบปูนขึ้นมาใหม่นั้นเอง อาจจะเป็นห้องนอนของเรานั้นเอง ถ้าเกิดเรานั้น ต้องการสร้างเพิ่มแล้ว เรานั้นอยากที่จะทาสีบ้านเดิมนั้นเอง แต่บ้านเดิมของเรานั้นสีนั้นอาจจะเก่าไปหน่อย เพราะฉะนั้นในขั้นตอนในการทาสีนั้น เรานั้นอาจจะต้องใช้สีรองพื้นปูนเก่าในการทำงานนั้นเอง เหตุผลที่เรานั้นไม่ควรใช้สีรองพื้นปูนใหม่สำหรับงานใหม่ก็คือ 1.ปูนใหม่ของเรานั้นอาจจะมีค่าความเป็นด่างที่สูงมาก การทาสีรองพื้นปูนใหม่นั้น อาจจะมีเนื้อเยอะมาก ทำให้ช่วยลดการดูดซึมนั้นเอง 2.ปูนใหม่อาจจะมีรูพรุนและการดูดซึมนั้นอาจจะสู.มาก การทาสีรองพื้นปูนใหม่นั้นอาจจะมีเนื้อที่เยอะมากกว่าเดิม ทำให้สามารถช่วยลดการดูดซึมของสีทับหน้าได้นั้นเอง